Projekt nagovarja dve glavni ciljni skupini: ravnateljice in ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol, glasbenih šol in dijaških domov ter starše otrok k zamenjavi papirnatih položnic z uporabo e-računov kot kanala, ki ga proračunskim uporabnikom brezplačno zagotavlja UJP.

Število udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 1. 1. 2018 je 374.612 v vrtcih, osnovnih, glasbenih in srednjih šolah  ter dijaških domovih (Vir: MIZŠ, na dan 1. 1. 2018). Njihovi starši prejemajo 29.666 e-računov (Vir: UJP, januar 2018), kar je le približno 8%. Ocena stroškov obdelave papirnatih položnic na otroka na nivoju države presega 7 milijonov EUR.

Namen projekta je s pozitivno komunikacijsko kampanjo na državni ravni povečati ozaveščenost, opolnomočiti ravnateljice in ravnatelje ter starše in tako povečati uporabo že razvitih elektronskih poti UJP, prihranke iz tega naslova pa vzgojno izobraževalni zavodi lahko namenijo za obogatitev vsebine. Projekt ima merljive rezultate – UJP evidentira število izdanih e-računov na posamezni vrtec, osnovno, glasbeno, srednjo šolo in dijaški dom.

https://www.partnerstvozaspremembe.si/

Close Menu